Artcure

Bel ve boyun fıtığı tedavilerini, mevcut tedavi protokollerinden farklı olarak; bir sanatın icrası kadar derin, naif ve incitmeden yapacak, yeni bir sistemdir.

ARTCURE® transdermal olarak uygulanan bir patch’dir. Disk içi osmotik basıncı değiştiren mekanik etkisi ile disk hernilerini mevcut kütlesinden daha küçük hale getirerek spinal hat üzerindeki basının azalmasını sağlayan tek üründür.

Özel ARTCURE® taşıyıcısı ile nukleus pulpozus’a (hernie diske) ulaşan osmotik basınç değiştirme özelliğine sahip form kazandırılmış yağ molekülleri; yaklaşık %80 oranında su içeren hernie nükleus pulpozus içerisindeki suyun nükleus pulpozusun dışına çıkmasını sağlayarak; hernie nükleus pulpozusun ağırlığında büyük oranda azalmaya sebep olur. Ağırlığı azalan nukleus pulpozus sinir köküne ve omuriliğin kendisine daha az baskı yapar. Böylece hastanın ağrısında belirgin bir azalma meydana gelir.

ARTCURE® uygulamasını yapabilmek için hastanın MR’ı gerekmektedir. Bu gereklilik endikasyonu doğru koyabilmek içindir. Çünkü her bel ve boyun ağrısı fıtık kaynaklı olmayabilir. Hastalarda uygulama sonrası oluşan klinik iyileşmenin ardından tekrar MR istenerek oluşan etkinin izlenmesi sağlanabilir.

ARTCURE® kısa sürelerde sağladığı yüksek klinik başarısıyla ve çok düşük yan etki oranına sahip olması nedeniyle etkin tedavi desteğidir.

 

Disk Hernisi Nedir?

“Bel ve boyun ağrıları; insanoğlunu, üst solunum yolu enfeksiyonlarından sonra en çok etkileyen hastalıktır. Bu ağrıların önemli bir kısmı ise disk hernisi kaynaklıdır.”
Dünya Sağlık Örgütü

Yetişkin omurgasında 33 adet omur bulunmaktadır. Her iki omur kemiği arasında yastıkçık görevi gören diskus intervertebralis adı verilen bir adet yapı bulunmaktadır. Bu yapının iç kısmına nukleus pulpozus denir. Nukleus pulpozus; içinde yaklaşık %80 oranında su bulunan jelatinöz bir yapıdır. Bu yastıkçığın dış kısmını saran sağlam, elastikiyeti kuvvetli bir yapı vardır. Buna annulus fibrozus denir. Diskin dışındaki sağlam yapının yırtılıp, yumuşak jel benzeri yapının dışarı taşmasına da fıtık (disk hernisi) denir. Eğer bu taşan kısım, omur sinirlerine bası yaparsa; ortaya çıkan klinik tabloya disk hernisi hastalığı adı verilir. Boyun bölgesinde olursa boyun fıtığı hastalığı, bel bölgesinde olursa bel fıtığı hastalığı olarak adlandırılır.

 

Etki Mekanizması

Artcure® Diffusional Patch; İlaç değildir. Etkisini mekanik olarak gösterir. Mekanik etkiyi sağlayan sistem Artcure® içerisinde bulunan form kazandırılmış yağ molekülleridir.

Disk, damar yapısı olmayan, yani kan ile beslenmeyen bir dokudur. Beslenmesini difüzyon ile sağlar. İç kısmı jelimsi yapıdadır. Dış çeperi ise kontrollü yarı geçirgen yapıdadır. Fıtık sonucu yapısı bozulan veya yırtılan disk bölümünde geçirgenlik artar ve Artcure’ün içindeki form kazandırılmış yağ moleküllerinin girişi mümkün hale gelir. Artcure® hernie olmayan yani dış çeperinin yapısı bozulmamış sağlıklı diskin içine giremez. Bu nedenle etkisini sadece hernie olan bölgede gösterir.

Hernie bölgeye form kazandırılmış düşük yoğunluklu yağ moleküllerinin geçişi ile hernie disk bölgesindeki osmotik basınç düşer, hernie disk bölgesinin yoğunluğunda ve viskozitesinde çevre dokulara göre göreceli bir azalma oluşur. Hipoozmolar hale gelen hernie diskin içerisindeki sıvı, görece olarak daha hiperozmolar olan çevre dokuya doğru yer değiştirir. Bu şekilde hernie diskin ağırlığıyla birlikte sinir dokusuna olan basısı da azalır.

Artcure® cerrahi müdahaleden önce denenebilecek noninvaziv bir yöntemdir. Artcure® Fizik Tedavi’den önce denenebilecek hızlı sonuç alınan bir yöntemdir. Disk hernisi hastalığının protrüze, ekstrüde ve fragmente aşamalarında kullanılailir. Bulging aşamasında etkisi yoktur.

Endikasyonlar

Median ve/veya paramedian yerleşimli protrüze,extrude, sekestre, fragmente Servikal, Lomber, Torakal disk hernisi tedavisinde endikedir.

Ağrının, rahatsızlığın, şikayetin sebebi mutlaka disk herniasyonu (fıtık) olmalıdır. Eğer Foraminal Darlık, Kalsifiye Disk, Spinal Dar Kanal, İnstabilite gibi ilave patolojilerden kaynaklı bir ağrı / rahatsızlık varsa etkinlik çok azalmaktadır.

Hangi Aşamada Kullanılır Kliniği tespit edilmiş median ve/veya paramedian yerleşimli Servikal, Lomber ve Torakal disk hernilerinde etkilidir.

(Protrüze / Ekstrüde / Sekestre / Fragmante disk hernileri)